افشین آذری – جان جان 

افشین آذری - جان جان 

 

علی پرمهر – گل گل

علی پرمهر - گل گل

 

امیر وکیل نسل – قاداسینی آلام

امیر وکیل نسل - قاداسینی آلام

 

ابراهیم علیزاده – تورکم ایرانلیام 

ابراهیم علیزاده - تورکم ایرانلیام 

 

کیوان ناصری – نفسیم سن 

کیوان ناصری - نفسیم سن 

 

روح الله خداداد – دلی دیوانه

روح الله خداداد - دلی دیوانه

 

پیمان کیوانی – ماتان قیز

پیمان کیوانی - ماتان قیز

 

سجاد محمدی – محشر

سجاد محمدی - محشر

 

تامیار – تورک قیزی

تامیار - تورک قیزی

 

مهدی بابازاده – باشیما بلا

مهدی بابازاده - باشیما بلا

 

احسان آقایی – گوزلرین

احسان آقایی - گوزلرین

 

سجاد اسدی – ثانیه لر 

سجاد اسدی - ثانیه لر 

 

اورهان خیاوی – نازمسان

اورهان خیاوی - نازمسان

 

مجید نصیری – حیران اولموشام

مجید نصیری - حیران اولموشام

 

امید گیاهی – ای یار 

امید گیاهی - ای یار 

 

فرزاد سلطانی – قیز باخما آی یا

فرزاد سلطانی - قیز باخما آی یا

 

آرش کایان – قیرمیزی آلما

آرش کایان - قیرمیزی آلما

 

مظاهر هجرتی – هارداسان

وحید میرزاده - جاندی بو قیز

 

وحید میرزاده – جاندی بو قیز

وحید میرزاده - جاندی بو قیز

 

وحید رستمی – قاداسین آلیم

وحید رستمی - قاداسین آلیم